Doradzamy uczelniom
przyrodniczym i medycznym
oraz szkolimy ich pracowników.

Znamy problemy związane z komercjalizacją badań,
ale ważniejsze jest to, że wiemy jak je rozwiązać lub im zapobiec.

Co zrobić, żeby obiecujący projekt nie zakończył się tylko publikacją wyników
i wniosków w fachowym czasopiśmie?
Jak zainteresować biznes wynikami badań?

Branża spożywcza, żeby się rozwijać potrzebuje dobrej współpracy ze światem nauki. Transfer wiedzy jest konieczny a potencjał projektów badawczych realizowanych na uczelniach - duży.

Zidentyfikowane problemy:

brak lub ograniczona wiedza dotycząca wymagań prawnych w zakresie składników żywności (potencjalne ryzyko: stosowanie procesów wykluczających wprowadzenie do obrotu)
obawy przed realizacją procedur unijnych (które są absolutnie do przejścia!)
nieuwzględnienie wymagań prawa żywnościowego na wczesnym etapie prac, lub całkowite ich pominięcie
brak wiedzy skąd czerpać wiarygodne informacje (np. gdzie i jak sprawdzić, czy składnik ma status Novel Food; jaką rolę w badaniach odgrywa JRC, czym zajmuje się EFSA)
brak wiedzy na temat różnic pomiędzy kategoriami żywności i czynników decydujących o tych kategoriach

Co możemy zrobić dla Uczelni:

Możemy pełnić rolę zewnętrznego konsultanta
dbającego o zgodność projektu z przepisami
Sprawdzimy, czy rezultaty badań można skomercjalizować np. czy składnik może być zastosowany
Wskażemy kategorię dla produktu
(żywność? żywność wzbogacana? żywność medyczna? suplement? opakowanie do żywności, catering dietetyczny?)
Sprawdzimy w jakiej ilości
i w której grupie docelowej
składnik może być zastosowany
Ocenimy zgodność technologii
produkcji i przetwarzania z przepisami
Doradzimy co należy zrobić, żeby
uzyskać zgodność z przepisami
Przeprowadzimy procedurę
dopuszczenia nowej żywności
(NOVEL FOOD)
Doradzimy jakie badania są potrzebne
do uzyskania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne
Przeprowadzimy procedurę uzyskania
zezwolenia oświadczenie zdrowotne
(HEALTH CLAIM)
Sprawdzimy czy innowacyjny materiał może być przeznaczony do kontaktu z żywnością
Wskażemy, jak można chronić badania lub produkt
stosując procedury zastrzegania danych
Przeszkolimy pracowników uczelni
z praktycznych aspektów prawa żywnościowego

Dlaczego ocenę zgodności
z przepisami należy przeprowadzić
na wczesnym etapie?

Ponieważ takie podejście:
umożliwia wyeliminowanie potencjalnych problemów
czytaj: niezgodności z przepisami
daje szansę na skrócenie procesu komercjalizacji
poprzez wczesne rozpoczęcie procedur i formalności
na szczeblu krajowym i UE