Jesteś inwestorem i rozważasz
zaangażowanie i zainwestowanie
w dobry pomysł, produkt lub usługę
z branży spożywczej i suplementowej

widzisz potencjał i wiesz, że Startup może zdobyć rynek w dużym tempie
wiesz, że dynamicznie zmieniająca się branża spożywcza i ewaluujące potrzeby konsumentów to idealny obszar na inwestycje
jest przemyślany biznes plan i realne szanse na jego wdrożenie i powodzenie

Oprócz danych na temat kapitału, marży, prognoz finansowych,
strategii i kosztów pozyskiwania klientów, kampanii PR, cyklów sprzedaży, założycieli i zespołu oraz ich motywacji niezbędne i absolutnie kluczowe dla powodzenia projektu w branży spożywczej jest, żeby inwestor miał jasne stanowisko dotyczące zgodności projektu z wymogami prawnymi.

Dlaczego?

Prawo żywnościowe, to zbiór wielu wymagań na poziomie krajowym
i unijnym. Bez ich spełnienia nie ma możliwości wprowadzenia
do obrotu żywności i opakowań, wdrożenia technologii produkcji przetwarzania, dystrybucji, zastosowania systemu komunikacji
z konsumentami, cateringu spersonalizowanego. Dotyczy to
zarówno obrotu środkami spożywczymi jak i branży HORECA.

Prawo żywnościowe przewiduje instrumenty prawne
umożliwiające zakaz wprowadzania do obrotu lub wycofanie
z obrotu w ekspresowym tempie. Dlatego, aby zapewnić
produktowi, technologii a nawet kampanii reklamowej
bezpieczne funkcjonowanie na rynku, konieczne jest
uzyskanie zgodności z przepisami.

Co możemy zrobić dla inwestora:

Due diligence - przeprowadzimy analizę uwzględniającą czynniki projektu uregulowane w prawie żywnościowymi i wskażemy gdzie mogą być przeszkody
w komercjalizacji
Przedstawimy jakie działania są konieczne w celu uzyskania zgodność
z przepisami w Polsce i UE (z uwzględnieniem ram czasowych i kosztów)
Dzięki śledzeniu prac w Brukseli i zaangażowaniu w projekty unijne
jesteśmy w stanie wskazać perspektywy dla firmy w najbliższych
latach, w kontekście zmieniających się przepisów. To wyjątkowo ważny
element oceny projektu, ponieważ stale zmieniające się przepisy
mogą znacznie zmienić sytuację na rynku (przykład: żywność dla sportowców)
Opracujemy checklistę umożliwiającą szybką identyfikację
potencjalnych zagrożeń wynikających z prawa żywnościowego