Ty

Masz ciekawy pomysł na biznes i chcesz
ruszyć z nim w świat.
Opracowałeś technologię lub składnik, który może mieć praktyczne zastosowanie w branży spożywczej.
Zamierzasz wprowadzić nowe sposoby komunikacji
z konsumentem w sklepach internetowych

My

Zwiększymy wiarygodność Twojego pomysłu na biznes! Jak?

Sprawdzimy czy  można go skomercjalizować ze względu na wymagania prawa żywnościowego.

Dlaczego ma to kluczowe znaczenie?

Prawo żywnościowe to zbiór wymagań na poziomie krajowym i unijnym. Bez ich spełnienia nie ma możliwości wprowadzenia do obrotu żywności, opakowań, wdrożenia technologii produkcji czy przetwarzania, dystrybucji, zastosowania systemu komunikacji z konsumentami, cateringu spersonalizowanego. Dotyczy to zarówno obrotu środkami spożywczymi jak i branży HORECA. Prawo żywnościowe przewiduje instrumenty prawne umożliwiające zakaz wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu w ekspresowym tempie.

Co możemy zrobić dla startupu:

Sprawdzić, czy składnik
może być zastosowany
Wskażemy kategorię dla produktu
(żywność? żywność wzbogacana? żywność
medyczna? suplement? opakowanie do
żywności, catering ?)
Znamy rynek i panujące
na nim trendy - ocenimy jak Twój pomysł się w nie wpisuje
Sprawdzimy w jakiej ilości
i w której grupie docelowej
składnik może być zastosowany
Ocenimy zgodność technologii
produkcji i przetwarzania z przepisami
Doradzimy co należy zrobić, żeby
uzyskać zgodność z przepisami
Przeprowadzimy procedurę
dopuszczenia nowej żywności
(NOVEL FOOD)
Przeprowadzimy procedurę
dopuszczenia nowego dodatku
do żywności
Przeprowadzimy procedurę uzyskania
zezwolenia na oświadczenie zdrowotne
(HEALTH CLAIM)
Możemy reprezentować firmę
przed inspekcjami i urzędami
Skontaktujemy z ekspertami
w wąskich dziedzinach
Zrealizujemy formalności związane
z funkcjonowaniem podmiotu branży
spożywczej (produkcja i dystrybucja)
Sprawdzimy czy innowacyjny
materiał może być przeznaczony
do kontaktu z żywnością
Zweryfikujemy zgodność
z przepisami nazwy produktu
Ocenimy czy pomysł na produkt
i strategia marketingowa nie
wprowadzają w błąd konsumenta
Wskażemy, jak możesz chronić
swój pomysł stosując procedury
zastrzegania danych
Ocenimy potencjał projektu w perspektywie najbliższych kilku lat
Możemy wprowadzić zespół w tajniki
prawa żywnościowego podczas
praktycznych warsztatów

Dlaczego ocenę zgodności
z przepisami należy przeprowadzić
na wczesnym etapie?

Ponieważ takie podejście:
umożliwia wyeliminowanie potencjalnych problemów
czytaj: niezgodności z przepisami
daje szansę na skrócenie procesu komercjalizacji
dzięki wczesnemu rozpoczęciu procedur i formalności
na szczeblu krajowym i UE

A może masz globalne ambicje
i chcesz sprawdzić jakie szanse
na komercjalizację projekt będzie miał
za oceanem?

GRAS? New Dietary Ingredient?
pokażemy Ci jak przebiega ścieżka komercjalizacji w USA i będziemy doradzać w całym procesie