Dieta spersonalizowana – Przykłady i wyzwania

„Przemysł spożywczy jest jedną z największych branż na świecie, z obrotem 8 miliardów dolarów, w porównaniu z 2 miliardami dolarów na przemysł farmaceutyczny i 1 miliardem dolarów na urządzenia medyczne. Są to również gigantyczne gałęzie przemysłu, ale aby osiągnąć znaczne zyski w tej branży, potrzeba czegoś wyjątkowego, a jest to zwykle coś wspieranego przez technologię. Ilanit Kabessa-Cohen[1]

Konsumenci mają coraz większą świadomość wpływu żywności na zdrowie i generalnie na jakość życia.

Zwiększa się liczba osób, które leczenie wolą zamienić na prewencję. Chcą mieć kontrolę nad tym co spożywają i dzięki temu sami tworzą wzorce prawidłowego odżywiania. Spersonalizowana dieta (lub „spersonalizowane odżywianie”) w znacznym stopniu jest odpowiedzią na opisany powyżej trend. Można ją zdefiniować jako: opracowanie indywidualnych wytycznych żywieniowych dla konkretnej osoby.

Aby dieta była rzeczywiście spersonalizowana powinna opierać się na analizie wielu czynników, do których zaliczyć można: profil genetyczny, wzorce snu, nawyki żywieniowe, poziom aktywności fizycznej, biom jelitowy czy czynniki środowiskowe.

Dieta spersonalizowana jest niewątpliwie topowym trendem żywnościowym ostatnich lat i z pewnością będzie się on rozwijał. Tak jak w przypadku wielu innych innowacji również w sektorze spożywczym jest jeszcze luka edukacyjna i adaptacyjna między momentem, w którym technologia trafia na rynek, a jej szeroką komercjalizacją i pełnym wykorzystaniem jej potencjału.

Sytuacja jest dynamiczna. Powstaje coraz więcej startupów oferujących interesujące rozwiązania i kreujących nowe praktyki konsumenckie. Poniżej kilka przykładów.

 • Habit (www.habit.com/) to firma oferująca spersonalizowaną dietę; w celu określenia potrzeb konsumenta bazuje na nutrigenetyce – prowadzi testy DNA, oferuje spersonalizowane porady żywieniowe oparte o profil genetyczny i biomarkery. Kilka lat temu firma Campbell Soup zainwestowała w HABIT 32 mln $.

Badania genetyczne dla zdrowia i diety są szeroko dostępne również w Polsce. Wraz z pakietem badań często oferowane są porady dietetyków.

 • DnaNudge (www.dnanudge.com) to brytyjski Startup, który opracował DnaBand opaskę skanującą kod kreskowy produktu i następnie informującą czy jest to produkt zalecany dla właściciela opaski (kolor zielony) czy nie (kolor czerwony).   

 

NutriTech a prawo żywnościowe – o czym pamiętać.

Wymagania prawa żywnościowego służą przede wszystkim zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego. Przepisy regulują sprawy żywności ogółem, a w szczególności bezpieczeństwo.

Wprowadzenie do obrotu żywności (z uwzględnieniem kanału HORECA) czy też technologii do produkcji lub dystrybucji, a także opakowań do żywności musi być zgodne przepisami prawa żywnościowego. Na wczesnym etapie prac nad nową technologią lub komunikacją z konsumentem warto przeprowadzić due diligence i w ten sposób sprawdzić czy przepisy nie wyeliminują lub nie opóźnią komercjalizacji pomysłu.

Kwestia do rozważenia przy dietach spersonalizowanych: Kiedy rekomendacje dietetyków udostępnianie wraz z produktem (gotowe danie, koktajl, suplement itd.) w ramach diet opartych na analizie DNA podlegają pod przepisy dot. informacji dla konsumentów (znakowanie, reklama). Inaczej pisząc – co zgodnie z przepisami można powiedzieć konsumentowi o wpływie na zdrowie i funkcjonowanie organizmu?

Masz pytanie dotyczące wymagań prawnych dla diet spersonalizowanych i dla firm je oferujących? Napisz do nas: igifc@igifc.pl

[1] https://en.globes.co.il/en/article-ruti-alon-unveils-food-tech-vc-fund-medstrada-1001252492

 

Jak wycenić wsparcie prawne na potrzeby wniosku o dofinansowanie?

Z roku na rok coraz więcej startupów zgłasza się do IGIFC z prośbą o wycenę usług wsparcia prawnego (legal suport) na potrzeby aplikacji o dofinansowanie. Podczas wywiadu zwykle dowiadujemy się, że zakres wsparcia prawnego ma obejmować opracowanie oznakowania, weryfikację składu lub dokonanie notyfikacji produktu do urzędu w Polsce lub na innych rynkach, czasami jest to zapytanie o GRAS, lub wymagania HACCP dla cateringu dietetycznego, lub innych pomysłów na biznes w HORECA.

Zdajemy sobie sprawę, że na wczesnym etapie rozwoju Startupu, lub nawet na etapie oceny pomysłu na biznes, może być trudno przekazać precyzyjne informacje mające wpływ na zakres doradztwa. Jednak dokładna analiza potrzeb w przypadku Startupu zajmującego się żywnością świetnie obrazuje potencjał jego realizacji a także pozwala wyeliminować potencjalne ograniczenia już na bardzo wczesnym etapie.

Jakie informacje przekazać do opracowania oferty wsparcia prawnego? Co wpływa na koszt wsparcia prawnego?

 • Jaki produkt lub usługę chcemy wprowadzić – jaka jest to kategoria żywności; ewentualnie czy w ramach wsparcia mamy ocenić również kategorię produktu?
 • Zakres B2B czy B2C?
 • Jeśli celem Startupu jest wprowadzenie innowacyjnego składnika, to czy uwzględniamy unijne procedury autoryzacji (Novel Food, GMO, substancja dodatkowa, nowa forma chemiczna składnika odżywczego).
 • Jakie ma być portfolio – jeden produkt czy wiele produktów w różnej postaci i formie?
 • Jakie jest pochodzenie składników/produktów – EU czy spoza UE?
 • Catering dietetyczny – czy uwzględniamy weryfikację zgodności z przepisami opakowań (FCM)?
 • Marketing – ocena informacji przekazywanych konsumentom – czy tylko etykiety czy również strona internetowa?
 • Na jakie rynki zamierzamy wejść – Polska? UE? USA? ZEA?
 • Funkcjonowanie Startup – czy mamy zrealizować wszelkie formalności związane z rejestracją firmy w jednostkach nadzorujących obrót i produkcję żywności?

Dzięki takim informacjom oferta doradztwa prawnego w zakresie prawa żywnościowego będzie odzwierciedlała realne potrzeby Startupu.

Jeśli jesteś INWESTOREM – zbierz te informacje i zamów due diligence w zakresie zgodności z prawem żywnościowym. Łatwiej ocenisz szanse Startupu, a w wielu przypadkach poznasz ramy czasowe narzucane przez przepisy.

Spełnienie wymagań prawa żywnościowego jest kluczowe dla każdego FOOD / HORECA Startupu. Dlaczego? Bo brak ich spełnienia lub naruszenia mogą i) przekreślić sukces ii) znacznie go wydłużyć lub iii) zwiększyć koszty realizacji.

Masz pytania? Napisz do nas igifc@igifc.pl

Suplementy diety – jak rozpocząć biznes

Od lat rynek polski intensywnie chłonie suplementy diety (SD). Stale pojawiają się nowe firmy produkujące lub dystrybuujące produkty w tej kategorii. Oprócz planu biznesowego, kwestii podatkowych, organizacji kanałów dystrybucji i marketingu, aby suplement diety mógł znaleźć się w obrocie w Polsce należy zapewnić zgodność z wymaganiami prawa żywnościowego.

SUPLEMENTOWY StartUp – 10 kroków do sukcesu

O czym należy pamiętać wprowadzając suplementy diety (SD) do obrotu w Polsce.

 1. Suplementy diety to żywność.

Chociaż często są prezentowane jako odrębna kategoria (np. w sklepach internetowych), zgodnie z przepisami SD to żywność (inaczej środek spożywczy). Z tego względu SD muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa żywnościowego (np. poziomy zanieczyszczeń, możliwość zastosowania dodatków). Poza przepisami ogólnymi dotyczącymi żywności do suplementów zastosowanie mają przepisy szczegółowe odnoszące się wyłącznie do SD. Dlatego np. na etykiecie nie musi być zamieszczona tabela wartości odżywczej, ale tabela składników aktywnych.  Ponadto, w przepisach dot. suplementów określone są źródła witamin i składników mineralnych, które można do nich dodawać. Przepisy prawa żywnościowego wprowadzają również wymagania na etapie produkcji i magazynowania (np. GMP, HACCP) oraz w zakresie importu (np. certyfikaty, świadectwa itd.).

suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

 1. Suplementy a inne kategorie produktów

SD są często na pograniczu z innymi produktami (ang. bordeline products). Np. herbatki ziołowe mogą być żywnością ogólnego spożycia lub suplementem diety. Produkt z dodatkiem witamin może być SD żywnością wzbogaconą a także żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP), produkt ze składnikiem roślinnym może być SD, żywnością ogólnego spożycia lub nawet produktem leczniczym. W zależności od rodzaju składników i ich dawek, przeznaczenia, postaci produkt może być suplementem diety lub nie. Należy to sprawdzić na możliwe wczesnym etapie, ponieważ od kategorii produktu zależy procedura jego wprowadzania do obrotu. Fakt, że w innym państwie produkt jest suplementem nie oznacza automatycznie, że suplementem będzie w Polsce.

 1. Skład suplementów diety

Aby suplement mógł znaleźć się w obrocie może zawierać wyłącznie składniki dozwolone do stosowania w tej kategorii, w odpowiedniej ilości i formie; z uwzględnieniem składu kapsułek i otoczek. Sprawdzamy w szczególności:

 • substancje dodatkowe – mogą być stosowne które przewidziane są do stosowania w tej kategorii (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności),
 • składniki roślinne – weryfikujemy formę, postać, rodzaj ekstraktu, historię spożycia w UE
 • enzymy, szczepy probiotyczne,
 • witaminy i składniki mineralne – stosować można wyłącznie dozwolone formy chemiczne, w określonych ilościach minimalnych i maksymalnych. Lista dozwolonych form chemicznych zawarta jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
 1. Regulacje dotyczące suplementów różnią się w UE

Przepisy dotyczące suplementów nie są zharmonizowane na poziomie unijnym. Zagadnienie uregulowane jest w Dyrektywie 2002/46 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 czerwca 2002 w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych. W Polsce wdrażają ją Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety i ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ze względu na taki sposób regulacji istnieją różnice pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do składu, poziomu składników aktywnych, zasad wprowadzania do obrotu, znakowania. Oznacza to, że produkt wprowadzony do obrotu w wybrany Państwie Członkowskim UE nie w każdym przypadku będzie automatycznie SD w Polsce. Każde Państwo Członkowskie ma inne procedury notyfikacji SD. Podsumowując – jeśli wprowadzamy w Polsce SD, który jest już w obrocie w innym państwie członkowskim UE musimy sprawdzić, czy jest zgodny z krajowymi wymaganiami.

 1. Notyfikacja suplementu

O wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia SD w Polsce obowiązkowo informujemy Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Do realizacji tego obowiązku służy Elektroniczny System Powiadomień. SD może być wprowadzany do obrotu po dokonaniu powiadomienia, teoretycznie nawet w tym samym dniu. Jeśli GIS ma wątpliwości dot. produktu, kontaktuje się z podmiotem notyfikującym. Może również wszcząć formalną procedurę wyjaśnienia wątpliwości tzw. postępowanie wyjaśniające. Dokonanie powiadomienia jest bezpłatne.

 1. Etykieta, oznakowanie, marketing, strona internetowa, treści w SM,

Suplement diety, jak każdy środek spożywczy, musi być oznakowany w określony sposób. W przepisach jest lista treści, które obowiązkowo muszą znaleźć się na etykiecie np. nazwa, wykaz składników, termin przydatności do spożycia, informacje o alergenach. Uregulowany jest także sposób prezentacji obowiązkowych informacji np. wielkość czcionki, czytelność, rozmieszczenie na etykiecie. W przypadku SD zastosowanie mają również przepisy szczególne. Odnoszą się one m.in. do tego jak zaprezentować ilość przeznaczoną do spożycia w ciągu dnia, że nie można jej przekraczać, i że SD musi być przechowywany w sposób niedostępny dla (małych) dzieci.

Suplementy diety sprzedają slogany. Ich oznakowanie bogate jest w treści marketingowe. Treści dotyczące wpływu SD na zdrowie, ich jakości, sposobu produkcji nie mogą naruszać (licznych) przepisów (np. regulujących stosowanie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych). Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo bogate. Wymagania mają zastosowanie do etykiety, ale także do reklamy (strony internetowe, ulotki, sklepy internetowe, SM, radio, telewizja).

 1. Suplement diety nie leczy

Żadne informacje na temat żywności nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości. Powyższe oznacza, że w oznakowaniu i reklamie SD nie mogą znajdować się treści sugerujące działanie lecznicze. Warto wziąć pod uwagę ten element opracowując biznes plan i główne treści kampanii marketingowych.

 1. Sklep internetowy

Przepisy regulują jakie informacje na temat SD muszą być przekazane kupującemu (konsumentowi) jeśli dokonuje on transakcji na odległość. Dotyczy to przed wszystkim sklepów internetowych, ale także katalogów wysyłkowych. Planując działalności w tym zakresie należy zastanowić się jak rozwiązać kwestię aktualizacji informacji na temat SD podawanych na stronie a także spójności podawanych informacji w sklepie on-line z zamawianym towarem.

 1. Podmiot rejestracja

Bez względu na to, czy start up produkuje SD,  dystrybuuje, importuje, jest producentem kontraktowym, sklepem internetowym oferującym SD w świetle przepisów jest „podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze”. Należy przez nie rozumieć przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Aby funkcjonować zgodnie z przepisami firma powinna być zgłoszona w odpowiednich inspekcjach (m.in. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Brak zgłoszenia może skutkować zawieszeniem działalności i karą pieniężną. Zgłoszenia należy dokonać odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem działalności.

 1. Sukces na długo, czy tylko do pierwszej zmiany przepisów?

Przepisy unijne i krajowe podlegają zmianom. Zwykle nie są one bardzo dynamiczne, ale mogą mieć duże konsekwencje. Warto wiedzieć jakie toczą się prace legislacyjne na poziomie unijnym i krajowym. One mogą mieć realny wpływ na powodzenie projektu w perspektywie kilku lat. Aktualnie trwają prace nad uregulowaniem zastosowania składników roślinnych, ograniczeniem marnowania żywności, znakowaniem informacją o wartości odżywczej na FOP. Kilka lat temu zmiana w zakresie przepisów dotyczących dietetycznej żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego spowodowała, że zniknęła kategoria „żywności dla sportowców” a wraz z nią możliwość claimowania pewnych cech.

Masz pytania dotyczące uregulowań dla SD? Chcesz ocenić potencjał swojego pomysłu? Napisz do nas: igifc@igifc.pl